Meer weten?

Samenwerkingsplatform Kwaliteitscode Kinderopvang

Vragen of meer weten?

De afgelopen periode zijn er vijf bijeenkomsten georganiseerd met als doel in dialoog gaan over de code. In groepen zijn we in gesprek gegaan over de verschillende onderdelen van de code. Waarbij we het onder meer hebben gehad over: waarvoor is steun en draagvlak en waarvoor (nog) niet? Wat zou er moeten gebeuren zodat het draagvlak er komt? En welk onderwerp is nu nog onderbelicht in de code?


De komende weken worden alle opgehaalde reacties verwerkt. Het gaat om inbreng uit de landelijke dialoogbijeenkomsten en reacties uit de internetconsultatie. De inbreng zal worden voorzien van een reactie door de bestuurders van de initiatiefnemende organisaties. Vervolgens zal een onafhankelijke commissie een blik werpen op het proces dat is doorlopen en de kwaliteit van de reactie. Nadat zij hun oordeel hebben gegeven ronden de initiatiefnemers af met een definitieve reactie. Naar verwachting is dit medio november. Dan is waarschijnlijk ook meer te melden over hoe het initiatief daarna een vervolg zal krijgen.


Volg onze LinkedIn voor verdere informatie en updates de komende tijd.


Met vragen kunt u altijd mailen naar: info@kwaliteitscodekinderopvang.nl