Voorstellen Commissie Kwaliteitscode Kinderopvang

In het proces om te komen tot de Kwaliteitscode Kinderopvang hebben de initiatiefnemers een commissie samengesteld waarin onafhankelijke leden zitting hebben. Zij beoordelen de bestuurlijke reactie op de verzamelde input en geven een oordeel over het doorlopen proces. Daarnaast kunnen zij de initiatiefnemers adviezen en aanbevelingen meegeven voor de verdere uitwerking van de code.


De volgende leden maken deel uit van de commissie:

De heer E.C.T.M. (Ed) Nijpels – onafhankelijk lid

  • Kroonlid SER, o.a. voorzitter Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO)
  • Diverse toezichthoudende functies bij maatschappelijke organisaties en in het bedrijfsleven
  • Voormalig Minister van VROM, lid Tweede Kamer, burgemeester van Breda en Commissaris van de Koningin van Friesland


Mevrouw N.M. (Nicolette) van Gestel – onafhankelijk lid

  • Kroonlid SER, o.a. lid Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidzorg (SZG)
  • Hoogleraar New Modes of Governance (TIAS - Tilburg University)
  • Diverse adviserende rollen bij maatschappelijke organisaties

De heer M. (Martin) van Osch - sectorlid

  • Directeur/bestuurder Waarborgfonds Kinderopvang